Gizlilik ve Çerez Politikası

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya ) olarak, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bizimle paylaştığı bütün kişisel verilerin gizliliğine büyük önem veriyoruz.

 

Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya )  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecektir.

 

Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya ) olarak Şirketimiz ve markalarımız (“Gaysan”, “Multimo”)ilişkimiz süresince toplanan verileri Gizlilik Kurallarımızda belirtilen şekilde toplayabileceğini, kullanabileceğini ve ifşa edebileceğini kabul etmekte ve onaylamaktasınız.

 

İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası içerisinde yer alan Gizlilik Kurallarının Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya ) tarafından gerekli görüldüğü hallerde zaman zaman değiştirilebileceğini ve en geçerli uygulanabilir şartlar için sık sık Gizlilik ve Çerez Politikası içerisinde yer alan şartları kontrol etmenizi öneririz.

 

Topladığımız Veriler

 

Kişisel Veri kavramı tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler gibi hassas nitelikli kişisel verileri ifade etmektedir.

 

Müşteri verileri kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, ilgili müşterilerinden aşağıda belirtilen veri toplama yöntemlerinin birisiyle ve müşterinin vermiş olduğu rıza kapsamında işlenmektedir. Buna ek olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde;

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde;

 

Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya )  hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olduğu hallerde;

 

Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirildiği hallerde;

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde de müşteri verileri söz konusu meşru amaçlarla sınırlı olmak üzere işlenmektedir.

 

Topladığımız veriler aşağıdaki belirtmiş olduğumuz üzere iki kategori altında toplanabilir:

 

Kimlik Tanımlı Veriler: İşbu veriler, tarafınıza ilişkin tüm kimlik bilgilerini ifade eder. Bu bağlamda sitemizi kullanırken toplamakta olduğumuz Kimlik Tanımlı Veriler, ad – soyad, posta adresi, telefon numarası, e-posta adresi, İnternet Protokolü (“IP”) adresi, işveren ve mesleki göreve ilişkin verileri içerebilmektedir. Kimlik Tanımlı Veriler, bir sistemi kullanmak üzere kayıt yapıldığı sırada, bir ürün veya servis siparişi esnasında, belli promosyon eylemlerinde bulunulduğunda, sözleşme imzalandığında, müşteri ziyaretleri sırasında, anket doldurulurken ve tarafımızla iletişime geçildiği sırada talep etmekteyiz. Bu sırada tarafımızca paylaşmış olduğunuz veriler, Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya )  tarafından KVKK kapsamında ilgili teknik ve idari tedbirler alınmak suretiyle işlenmekte ve amaç doğrultusunda muhafaza edilmektedir.

 

Kimlik Tanımlı Olmayan Veriler: İşbu veriler, başlı başına bir kişiyi tanımlamakta yeterli olmayan verileri ifade etmektedir. Bu bağlamda sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada topladığımız kimlik tanımlı olmayan veriler, bu Siteye girmeden önce ziyaret edilmiş olan internet sitesinin Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisini (URL, Uniform Resource Locator), site içerisinde hangi sayfaların ziyaret edildiğini, sonrasında gidilen URL sayfasını, siteye girmek için kullanılan tarayıcıyı, siteye girildiği esnada kullanılan her türlü arama terimini içermektedir. İşbu Gizlilik İlkelerinde, yukarıda belirtmiş olduğumuz verilerin toplanabilmesi için tanımlama bilgilerinin (cookie) tarafımızca ne şekilde kullanıldığı ve işbu verileri toplamaya yarayan diğer teknolojilerle ilgili detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

 

Verilerin İşlenme Amacı

 

Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya ) ‘nin müşteri ve iş ortaklarından elde etmiş olduğu verilerin işlemesindeki amaçlar aşağıdaki şekildedir:

 

mal veya hizmet satışı gerçekleştirmek;

 

teslimat ve kurulum hizmetlerini gerçekleştirmek, gerekli ödemelerin tahsilatını sağlamak;

 

satış sonrası bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirmek;

 

çeşitli mevzuatlardan kaynaklanan hukuki zorunlulukları yerine getirmek ve tüketici başvurularını cevaplamak;

 

reklam ve pazarlama faaliyetleri sürdürerek müşterilere yeni çıkan ürünler ve kampanyalar hakkında bilgilendirmede bulunmak;

 

Site kullanıcılarına ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uygun, kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunmak, bu amaçla kullanıcıları gruplandırmak, sunulan reklamlar ile ilgilenilip ilgilenilmediğini belirlemek, müşteri ve diğer kullanıcılarımıza, Sitelerimizi kullanırken seçkin bir servis ve sorunsuz, verimli ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak;

 

Site’yi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları, Site’ye hangi siteden gelindiği ve Site’den sonra hangi sitenin ziyaret edildiği, kullanıcıların coğrafi konumları vb. istatistiklerini çıkarmak,

 

yönetim raporlama ihtiyacının karşılanması;

 

yasal prosedürlerle ilgili durumlar ya da hukuki tavsiye alma da dâhil olmak üzere, Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya ) ‘nin haklarının kullanılmasının sağlanması;

 

müşteri ilişkisinin sona ermesinden sonra alışveriş geçmişine ilişkin veri tabanının tutulması ya da bir uyuşmazlık halinde delil olarak kullanmak.

 

Kimlik Tanımlı Olmayan Verileri, kullanıcıların Siteleri nasıl kullandıklarının analiz edilmesi ve çeşitli sayfalardaki ilgilerinin ölçülmesi maksadıyla müşteri davranışlarını analiz ederek toplu bir anlayış çerçevesinde kullanabilmekteyiz. İşbu veriler, Sitenin içeriğinin geliştirilmesi ve kullanımının kolaylaştırılması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

 

Kişisel verileriniz; çağrı merkezimiz ve internet sitemiz kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan tanımlama sistemi yoluyla, imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan Ticari Teklifler, yaptığımız müşteri ziyaretleri kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler ve ticaret sicili gibi kaynaklar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

 

Bu yöntemler kısaca aşağıda belirtilmiştir;

 

Göz Atma ve Arama: Siteleri ziyaret ettiğinizde veya ürün ve servisler için çeşitli bağlantıları tıkladığınızda belli Kimlik Tanımlı Verileri toplarız. Bu bilgileri, Siteleri daha verimli bir şekilde yürütmek, geniş nüfus bilgileri toplamak, Sitelerdeki aktivite seviyesini izlemek ve reklamlarımızın etkinliğini değerlendirmek amacıyla toplamaktayız.

 

Sipariş: Ürün ve servis satın aldığınızda Kimlik Tanımlı Verileri toplarız. Bu bilgileri özellikle, siparişinizi vermek, ödeme almak ve siparişinizin durumu hakkında sizinle iletişimde olmak amacıyla toplamaktayız.

 

Teknik destek: Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya )  ürünleri hakkında destek istediğinizde belli bilgileri toplayabiliriz. Bu bilgileri özellikle, sistemlerinizi tanımlamak, ürünlerin konfigürasyonunu anlamak, sorularınızı teşhis etmek ve çözüm sunmak için gerekmektedir.

 

Çevrimiçi araştırmalar ve anketler: Araştırmaları doldurmaya ve anketlere katılmaya gönüllü olan müşterilerimizden Kimlik Tanımlı veriler toplamaktayız. Bu bilgileri özellikle, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanmaktayız.

 

Promosyon etkinlikleri: Bir promosyon programı veya etkinliğine girdiğinizde Kimlik tanımlı veriler toplamaktayız. Bu bilgileri özellikle, program ve etkinliğe kayıt yapmak, size promosyon e-postaları göndermek, kazananları bildirmek ve yönetmelik ve yasalar uyarınca kazananların listesini kamuya açmak için kullanmaktayız. Pazarlama kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 

Müşteri Ziyaretleri: Müşteri ziyaretleri esnasında paylaştığınız kartvizit, iletişim bilgileri ve sair bilgileri daha sonra sistemimize kaydeder ve saklarız. Bu bilgileri daha sonra satış, pazarlama ve diğer faaliyetlerimizde kullanırız.

 

Bültenler ve Promosyon E-Postaları: Bülten, promosyon e-postası veya diğer bilgileri almak istediğiniz zaman Kimlik Tanımlı Veriler toplamaktayız. Bu bilgileri özellikle, tarafımızdan talep ettiğiniz bilgileri size sağlamak için kullanmaktayız. Pazarlama kullanımı hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

 

İletişim bilgileri: Bizimle iletişime geçmiş olduğunuz sırada, Kimlik Tanımlı Veriler de dahil olmak üzere yazışma ve yorumlarınızın kaydını size özel bir dosyada muhafaza etmekteyiz. Bu bilgileri, bizimle tekrar iletişime geçmeniz durumunda size daha iyi hizmet verebilmek için kullanmaktayız.

 

Kişisel Verilerinizi, yukarıda belirtilen özel amaçlar ile bir önceki başlıkta belirtilen genel amaçlar doğrultusunda makul bir süre boyunca muhafaza edildiğini kabul ve taahhüt etmekteyiz.

 

Verilerin Kullanılma Amacı

 

Tarafınızdan elde ettiğimiz verileri, sizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz promosyonlar, haberler ve yeni ürünler ile birlikte mektup, faks, telefon, kısa mesaj ve e-posta yoluyla bilgilendirmek adına işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. Tarafımız ile paylaşmış olduğunuz veriler, işbu amaçlar doğrultusunda yukarıda belirtmiş olduğumuz yöntemler vasıtasıyla tarafınız ile iletişim kurulmasına izin vermiş olursunuz. Tarafımızdan pazarlama bilgileri almak istemiyorsanız, kayıt veya talep formunda bu isteğinizi ilgili belirtilen yerlerde belirtiniz veya aşağıdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçiniz.

 

Verilerin Aktarılması

 

Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya )  ile paylaşmış olduğunuz Kimlik Tanımlı Verileri, kendi adımıza hizmet gerçekleştirmek üzere üçüncü kişileri görevlendirdiğimizde, işbu verilere ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca alınması gerekli tüm teknik ve idari önlemleri alındığının denetimini şart koşmaktayız.

 

Zaman zaman bizden, bir mahkeme emri, celpname, hükümet soruşturması veya hukuki soruşturma sonucunda Kimlik Tanımlı Verileri sağlamamız istenebilmektedir. Aynı zamanda, tüm iyi niyetimizle yasalara uygun olmadığına inandığımız eylemleri, yürütme organlarına rapor etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

 

Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya )  başka bir tüzel kişi tarafından devralınabilir veya onlarla birleşebilir veya Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya ) ilgili varlıkları devralınabilir. Böyle bir devralma durumu olduğunda, Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya ) ‘nin size ve Sitenin diğer kullanıcılarına hizmet vermeye devam edebilmesi için Kimlik Tanımlı Verilerinizin bir kısmını veya tümünü paylaşıma açmasına izin vermektesiniz.

 

Kişisel Verilere İlişkin İzin

 

Tarafımız ile kişisel verilerinizi paylaşarak veya sitemizi kullanarak kişisel verilerinizi ve özel nitelikteki kişisel verilerinizi paylaşarak yukarıda söz ettiğimiz amaçlar doğrultusunda verilerinizin tarafımızca işlenmesi ve gerekli görüldüğü hallerde iş ilişkisi içerisinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılmasına ve muhafaza edilmesine açık rıza vermiş oluyorsunuz.

 

Benzer şekilde yukarıdakilere ek olarak Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya )’nin şu üçüncü kişilere, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ve hukuki sınırlar çerçevesinde veri aktarımı yapabilmektedir: (1) yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar; (2) bayi ve diğer temsilci ve acentelikler; (3) vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar; (4) IT sistemleri sağlayıcıları, müşteri memnuniyeti odaklı pazarlama programları gibi Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya )’ye ürün veya hizmet sağlayan 3. Kişiler.

 

Kişisel Verilere İlişkin Haklar

 

Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya )  bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak;

 

Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,

 

Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinmeye,

 

Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,

 

Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenmeye,

 

Verilerin eksik veya yanlış olmalı halinde bunların düzeltilmesini istemeye,

 

Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya verilerin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye hakkınız vardır.

 

Verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin taleplerinizi (varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye yönelik taleplerinizi), her zaman ik@gaysan.com aracılığı ile Hareket Mobilya San. Ltd. Şti (Gaysan Mobilya ve Multimo Mobilya )’ye iletebilirsiniz.

 

Tanımlama Bilgileri (Çerezler)

 

Bir tanımlama bilgisi, bir internet kullanıcısının sabit diskine yerleştirilen küçük bir metin dosyası biçimindeki bilgidir. Temel olarak web sitesini çalıştıran bilgisayar olan web sayfası sunucusu tarafından oluşturulur. Tanımlama bilgisinin içerdiği bilgi sunucu tarafından oluşturulur ve kullanıcı siteyi ziyaret ettiğinde bu sunucu tarafından kullanılabilir. Bir tanımlama bilgisi, web sitesine kullanıcının döndüğünü söyleyen, internet kullanıcısının kimlik kartı olarak düşünülebilir.

 

Tanımlama bilgilerinin kullanımı, size belirli özellikleri sağlamamıza olanak tanır ve bize bu web sitelerine yapılan ziyaretler hakkında bilgi verir. Tanımlama bilgilerini ayrıca siteleri daha kullanıcı dostu hale getirmek için de kullanabiliriz. Birçok tarayıcı tanımlama bilgilerini otomatik olarak kabul etse de siz kabul etmek zorunda değilsinizdir. Kabul etmemek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirebiliyor ve yine de sitelerin özelliklerinin çoğundan faydalanmaya devam edebilirsiniz.

 

Bilgisayarınızda bulunan tanımlama bilgilerini silmek istiyorsanız veya bu noktadan sonra tanımlama bilgilerinin kabul edilmesini engellemek istiyorsanız, tarayıcınızın menüsünde “Yardım” seçeneğini tıklayarak üreticinin talimatlarına bakmalısınız.

 

Web sitemizi kullanarak cihazınıza bu tür tanımlama bilgilerini yerleştirebileceğimizi kabul etmiş olursunuz.

 

Güvenlik

 

Sipariş vermenize ve hesap bilgilerinize erişim sağlamanıza olanak tanıyacak güvenli bir sunucu sunmaktayız. Bu sunucu, siz bize göndermeden önce bilgilerinizi şifrelemektedir. Ayrıca, tarafımız ile paylaşmış olduğunuz verilerim güvende, doğru ve güncel kalmasını ve sadece kullanım amacı için gerekli süre boyunca muhafaza edilmesini sağlayacak teknik ve idari tüm tedbirleri aldığımızı belirtmek isteriz. Ayrıca sitemiz üzerinden yaptığınız satın almalar, sitemizde yer alan şartlar ve koşullara tabidir.

 

Sorumluluk Reddi

 

Zaman zaman sitemiz üzerinden üçüncü kişilerin reklamlarını yayınlayabiliriz. Bu sitelerin ve reklam veren üçüncü kişilerin, içeriği ve gizlilik ilkelerinden ya da kullanıcılarının bilgilerini işleme yollarından meydana gelebilecek herhangi bir zarar halinde tarafımıza herhangi bir sorumluluğumuzun bulunmadığını belirtmek isteriz.

 

 

 

 

 

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için siparis@multimoda.com adresine email gönderebilirsiniz. Firmamız’a ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Firma Ünvanı:  Hareket Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. San. Tic. Ltd. Şti.

 

Adres: Çakmaklı (Osmangazi) Mh. Mehmet Deniz Kopuz Cd. No:17 Kat:1 Esenyurt / İSTANBUL

 

Eposta: siparis@multimoda.com

 

Tel: 0212 886 25 57

 

Fax: 0212 886 25 49

 

___________________________________________________________________________________

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

 

HAREKET MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

 

 

a) Veri Sorumlusu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak HAREKET MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

 

 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

ŞİRKET tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

 

Toplanan kişisel verileriniz;

 

– ŞİRKET ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

 

– Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

 

– Altyapı ve ticari faaliyetleri yönetmek ve denetim, finans ve muhasebe, faturalama ve tahsilatlar, bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma, iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,

 

– Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

 

– Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,

 

– Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek,

 

– Siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim

 

– Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi ŞİRKET’e açıklamanıza konu olan ŞİRKET ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,

 

– Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak ŞİRKET’in tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

 

– ŞİRKET’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; ŞİRKET tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek

 

– Kara para aklamayı önleme ve terör karşıtı yasalar da dahil olmak üzere, yürürlükteki yasalara ve düzenleyici yükümlülüklere (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) uymak, hukuki sürece uymak ve resmi makamlardan ve devlet makamlarından (ikamet ülkenizin dışındakiler de dahil) gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

 

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

 

– ŞİRKET’in iş ortaklarına, tedarikçilerine, hissedarlarına, ve iştiraklerine,

 

– Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

 

– Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

 

– Yurt dışı şirketlerine ve iştiraklerine,

 

– Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz ŞİRKET Genel Müdürlük, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

 

ŞİRKET tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.

 

 

 

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda ŞİRKET talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ŞİRKET’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır. ŞİRKET’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

 

Başvurunuzda;

 

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 

d) Talep konunuzun,

 

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Çakmaklı (Osmangazi) Mh. Mehmet Deniz Kopuz Cd. No:17 Kat:1 Esenyurt / İSTANBUL adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

 

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı info@gaysan.com e-posta adresine yapabilirsiniz. KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı hareketmobilya@ht01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

 

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, ŞİRKET tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, ŞİRKET kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.